Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
Bones & more gevestigd te Hoensbroek.
KvK inschrijfnummer: 56904630
BTW nummer:  NL001824763B82

Koper:
Een natuurlijk persoon die producten van Bonesandmore.nl wil kopen.

Artikel 2. Toepasbaarheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
2.2
Verkoper heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden aan te passen en de meest actuele versie op de website te vermelden. Deze wijzigingen gelden niet voor de op dat moment al gesloten overeenkomsten en bestellingen. Uiteraard kunt u ons houden aan de voorwaarden zoals die op het moment van de koop golden.

Artikel 3. Ons aanbod.
3.1
Ondanks dat de aangeboden producten van de verkoper duidelijk en waarheidsgetrouw worden afgebeeld en omschreven, kunnen er kleur en maatverschillen optreden, het gaat immers om een natuurproduct. De omschrijving zal voor zover mogelijk voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
3.2
Onze prijzen zijn in euro’s en inclusief de geldende BTW percentages maar exclusief de verzendkosten.
3.3
Verkoper heeft ten alle tijden het recht de prijzen van de producten aan te passen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling.
3.4
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode.

Artikel 4. De overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand nadat koper via de webshop hiertoe opdracht heeft gegeven, koper heeft hierbij door middel van een vinkje aangegeven dat hij de algemene voorwaarden heeft gezien en hiermee akkoord gaat. Indien de bestelling via mail of telefoon wordt geplaatst wordt men geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen indien koper er niet om vraagt.

Artikel 5. De levering
5.1
De bestelde producten worden via PostNL of Bpost naar de koper verzonden, indien van toepassing nadat de betaling is ontvangen en verwerkt.
5.2
Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Verkoper streeft ernaar de producten binnen 2 werkdagen verzonden te hebben, indien dit niet lukt heeft verkoper maximaal 30 kalenderdagen (1 maand), gerekend vanaf de datum van betaling, de tijd om de producten te leveren. Na deze 30 kalenderdagen heeft koper het recht de bestelling te annuleren en zal verkoper het betaalde bedrag aan koper terugbetalen.
5.3
Wanneer een bestelling uit diverse artikelen bestaat, en 1 of meer daarvan zijn niet meteen leverbaar kan de klant kiezen te wachten tot de bestelling compleet kan worden verstuurd of gaan voor een deellevering, hier zijn dan wel extra verzendkosten aan verbonden.
5.4
Indien koper na 30 kalenderdagen nog geen producten heeft ontvangen en op grond hiervan de bestelling wil annuleren dient de koper dit per mail of brief aan verkoper kenbaar te maken. Verkoper zal de ontvangst hiervan aan koper bevestigen.
5.5
Voor leveringen onder € 17,50(zeventien euro vijftig) betaalt u € 6,95 aan verzendkosten, tussen de
€ 17,50, (zeventien euro vijftig) en de € 50,- (vijftig euro) betaalt u € 4,95 aan verzendkosten, boven deze € 50,- worden de producten gratis naar u verzonden. Wanneer gekozen wordt voor een deellevering worden de verzendkosten opnieuw bepaald.
Voor leveringen naar België gelden de volgende tarieven: Bestellingen tot € 25,- betaalt u € 8,95 aan verzendkosten, tussen € 25,- en € 60,- betaalt u € 5,95 aan verzendkosten. Boven de € 60,- is verzending gratis.
5.6
Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal verkoper in overleg treden met de koper over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de koper niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden. Indien de koper al heeft betaald zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, terug betalen.

Artikel 6. Retourneren
6.1
De koper heeft recht op retournering van goederen gedurende 15 (vijftien) kalenderdagen. De ingangsdatum van deze termijn is de dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Eventueel verzegelde producten mogen alleen geretourneerd worden als de verzegeling intact is. In principe worden de door de koper te maken porto kosten tot een bedrag van €4,95 vergoed, tenzij anders overeen is gekomen.
6.2
Koper gaat zorgvuldig om met het product en zijn verpakking tijdens de zichttermijn. Bij retournering hoort de verpakking dan ook intact en zonder plakband of sporen daarvan naar Verkoper retour te zenden. Als de verpakking wel is beschadigd of vies is heeft Verkoper het recht de kosten hiervan in mindering te brengen op het aan de klant te vergoeden bedrag.
6.3
Bij retournering zal het bedrag dat de koper al betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na gebruikmaking van het recht van retournering, terug betaald worden.
6.4
Goederen die op verzoek van de koper zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de koper speciaal voor hem zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van retournering.
6.5
De koper dient vooraf zijn retourzending kenbaar te maken aan de verkoper via het contactformulier op de website. De verkoper levert een retourbon aan die de koper ingevuld bij de retourzending dient te bijsluiten. Koper retourneert producten door deze degelijk te verpakken.
6.6
Als koper goederen retourneert zonder retourbon heeft verkoper het recht € 25,- aan administratiekosten in rekening te brengen, als verkoper niet kan achterhalen van welke koper de ontvangen goederen zijn wordt niet overgegaan tot terugbetaling.
6.7
Indien koper buiten de gestelde termijn besluit producten te retourneren heeft verkoper het recht deze niet of met aftrek van € 25,- verzend- en administratiekosten aan koper terug te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betaling
7.1
Koper kan kiezen uit de volgende manieren van betalen:
a. Vooruit door zelf te storten of over te maken (Geen extra kosten)
b. Vooruit met behulp van Ideal (Geen extra kosten).
c. Vooruit met behulp van Paypal (Geen extra kosten)
d. Vooruit met behulp van Bancontact/Mister cash vanuit België (€ 0,99 extra kosten)
7.2
Als er is gekozen voor vooruit betalen, maar er is na 14 kalenderdagen nog geen betaling ontvangen, wordt de bestelling door verkoper geannuleerd. Koper ontvangt hiervan, indien mogelijk per e-mail, bericht

Artikel 8. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven (bij voorkeur schriftelijk of per mail) worden ingediend bij de verkoper tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Uw melding moet ten aller tijden zijn voorzien van een foto van het gebrek. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten ter zake verliest.
Zodra verkoper de klacht ontvangen heeft zal deze in behandeling worden genomen, de koper wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Artikel 9. Geschillen
Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.